• 0372.14.03.02

520Mentenanţă

 

Prin serviciile noastre de mentenanţă preventivă şi corectivă asigurăm permanenta alimentare cu energie electrică a consumatorilor în condiţii de siguranţă şi eficienţă.
Mentenanţa preventiva şi corectivă pentru:
  •  Linii electrice aeriene (LEA) şi subterane (LES) în gama de tensiuni 0,4-110 kV
  •  Staţii de transformare 110 kV/MT
  •  Posturi de transformare MT/JT şi puncte de alimentare
Defectoscopie şi încercări cabluri electrice cu aparatură de înaltă performanţă pentru localizarea rapidă a defectelor în cablurile cu tensiunea de lucru intre 0,4 şi 110 kV.
Identificarea traseelor cablurilor şi localizarea defectelor prin:
  •  Măsurarea reflexiei impulsului direct (măsurare diferenţială şi a cuplării)
  •  Metoda stabilizării de scurt timp a arcului electric
  •  Metoda cuplării în tensiune
  • Metoda impulsului de curent