• 0372.14.03.02
603Investiţii şi reabilitări

 

Pentru că suntem permanent preocupaţi de dezvoltare, oferta noastră include lucrări de investiţii şi reabilitări pentru realizarea, extinderea şi modernizarea reţelelor şi instalaţiilor electrice.
Modernizări şi reabilitări pentru:
  • Linii electrice aeriene (LEA) şi subterane (LES) în gama de tensiuni 0,4-110 kV
  • Posturi de transformare
  • Staţii de transformare 110 kV/MT, 220 kV / 110 kV/MT şi puncte de alimentare
  • Extinderi de reţele electrice de joasă şi medie tensiune
  • Branşamente monofazate şi trifazate
  • Celule de medie tensiune şi 110 kV în staţii de transformare
  • Grupuri de măsură
  • Realizarea de legături provizorii, organizări de şantier şi lucrări la consumatori pe bază de taxă de racordare
  • Montare de blocuri de măsură şi protecţie în instalaţii de joasă tensiune
Lucrări la cheie
Service garanţie şi postgaranţie pentru instalaţii şi echipamente energetice.