• 0372.14.03.02

612Despre noi

Societatea Servicii Energetice Muntenia S.A. este parte a grupului Electrica S.A. având ca principal obiect de activitate realizarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii pentru instalaţiile de distribuţie şi transport a energiei electrice în gama de tensiuni 0,4-110 kV, alte activităţi de prestări servicii, precum şi executarea de lucrări de investiţii în sectorul energetic.
Misiunea Societatii Servicii Energetice Muntenia S.A. este aceea de a presta servicii de înaltă calitate care să răspundă cerinţelor tuturor categoriilor de clienţi, în vederea asigurării alimentării permanente a consumatorilor cu energie electrică, în condiţii de eficienţă maximă şi protecţie a mediului.

Viziunea: Societatii Servicii Energetice Muntenia S.A. este printre cei mai puternici şi mai performanţi prestatori de servicii energetice de pe piaţa internă, propunându-şi totodată să devină un concurent important pe piaţa externă.
De ce „Servicii Energetice Muntenia” ?
Pentru că:
  • Avem o structură organizatorică echilibrată ce oferă posibilitatea de a realiza lucrări în toată ţara şi de a răspunde rapid solicitărilor clienţilor
  • Deţinem know-how şi identificăm rapid cele mai eficiente soluţii pentru clienţi
  • Avem personal cu înaltă calificare şi cu experienţă îndelungată în domeniu
  • Portofoliul nostru acoperă toate tipurile de lucrări specifice domeniului energetic
  • Putem asigura consultanţă de specialitate pentru asigurarea calităţii energiei electrice, soluţii tehnico-economice eficiente de utilizare a energiei electrice şi bilanţuri energetice
Istoric
Servicii Energetice Muntenia S.A. este din punct de vedere juridic o structură dinamică şi relativ tânară, beneficiind însă de experienţa a peste 120 de ani de activitate în domeniul energetic.
În scopul alinierii ţării noastre la reglementările şi directivele Uniunii Europene precum şi a pieţei interne de energie europeană, conform Directivei 2003/54/EC a Parlamentului European şi Consiliului privind regulile comune aplicabile pieţei interne de energie, s-a realizat reorganizarea S.C. Electrica S.A. în mai multe etape, după cum urmează:
  • În urma H.G.R. nr. 1342/2001, prin care a avut loc separarea activităţilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice de activităţile de întreţinere şi reparaţii instalaţii electrice şi suport, în cadrul grupului Electrica S.A. a apărut Direcţia Întretinere şi Servicii Energetice. Aceasta coordona activitatea celor 8 Sucursale de Întretinere şi Servicii Energetice existente la nivel regional.
  • În martie 2005, ca rezultat al H.G.R. nr 74/2005, activitatea de întretinere şi servicii energetice este total externalizată, luând fiinţă cea de-a 9-a filială cu personalitate juridică a Electrica S.A., denumită S.C. Filiala de Întreţinere şi Servicii Energetice „Electrica Serv” S.A.
  • Reorganizarea S.C. F.I.S.E. Electrica Serv S.A. s-a realizat prin desprinderea unora dintre sucursalele de servicii energetice ale acesteia, prevăzută în H.G. nr. 760/21.07.2010, moment la care a fost înfiinţată S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. din Sucursala de Întretinere şi Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”.

Cod de Etica si Conduita Profesionala Electrica-SEMU

Politica prev conflict interese SEMU 2

Politica privind acceptarea si acordarea cadourilor SEMU 2

Politica privind anticoruptia SEMU 2

Politica privind implicarea partilor interesate SEMU 2

Politica privind transparenta SEMU 2