• 0372.14.03.02
505Consultanţă şi proiectare

 

Prestăm o gamă largă de servicii de proiectare şi consultanţă pentru a aduce energia de care este nevoie exact acolo unde ea e necesară şi pentru a asigura eficienţa energetică  a clienţilor noştri.
 • Studii de soluţie pentru alimentarea cu energie electrică precum şi pentru montarea reţelelor de fibră optică şi CATV pe stâlpii de distribuţie a energiei electrice
 • Obţinere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare)
 • Consultanţă pentru punerea în funcţiune şi recepţia lucrărilor.

Optimizarea instalaţiilor de utilizare a energiei electrice:

 • Optimizări de circuite
 • Reducerea pierderilor de energie
 • Compensări de energie reactivă
 • Calcul de putere minimă tehnologică
 • Redimensionarea instalaţiilor
 • Utilizarea de echipamente performante
 • Soluţii de teleurmărire a parametrilor electrici, telecomandă a echipamentelor şi telegestiune a energiei electrice consumate
 • Documentaţii tehnico-economice pentru lucrări de investiţii, reparaţii, modernizări: studii de prefezabilitate; studii de fezabilitate; proiect tehnic; caiet de sarcini; detalii de execuţie; proiect de autorizaţie de construire; proiect de desfiinţare; documentaţii de licitaţie; verificări proiecte construcţii prin verificator atestat MLPTL; evaluări active şi proprietăţi imobiliare prin evaluatori atestaţi ANEVAR
 • Servicii de proiectare pentru:
  • Reţele aeriene de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV şi 400 kV
  • Reţele subterane de energie electrică cu tensiuni nominale între 0,4 kV şi 110 kV
  • Posturi de transformare medie tensiune/joasă tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane, subterane şi puncte de alimentare
  • Staţii de transformare 110 kV/MT şi staţii de conexiuni
  • Construcţii tehnologice energetice
  • Construcţii civile şi instalaţii
  • Pentru montarea retelelor de fibră optică şi CATV pe stâlpii de distribuţie a energiei electrice
  • Iluminat public şi ornamental
 • Studii luminotehnice
 • Lucrări de topometrie, digitalizări hărţi, geodezie şi cadastru cu atestare ONCGC.