• 0372.14.03.02
Atestate şi certificări

 

Servicii Energetice Muntenia S.A. îşi desfăşoară activitatea în condiţiile respectării legislaţiei, standardelor şi reglementarilor ce vizează asigurarea securităţii Sistemului Energetic Naţional, fiind atestată pentru executarea de servicii energetice de către Agenţia Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

 

Confirmarea calităţii serviciilor şi produselor Servicii Energetice Muntenia S.A. este dată de certificarea SRAC şi IQNet a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO conform standardelor SR EN ISO 9001/2008, SR EN ISO 14001/2005 şi SR OHSAS 18001/2008.

 

Prin certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO, S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. asigură creşterea gradului de încredere al clienţilor în serviciile oferite, în scopul fidelizării lor, prin îndeplinirea cerinţelor clienţilor şi depăşirea aşteptărilor acestora în ceea ce priveşte calitatea serviciilor prestate.

 

Continua îmbunăţătire a Sistemului de Management Integrat Calitate – Mediu – SSO a fost definită ca obiectiv strategic pentru Servicii Energetice Muntenia S.A., preocuparea pentru limitarea impactului negativ al aspectelor de mediu, precum şi prevenirea şi limitarea aspectelor care ar putea cauza apariţia rănirilor şi îmbolnăvirilor profesionale, manifestându-se în toate activităţile sale.

 

Servicii Energetice Muntenia S.A. a stabilit, deasemenea, ca obiective strategice, îmbunătăţirea permanentă a performanţei de mediu şi OH&S precum şi continuarea educării, conştientizării, instruirii şi motivării personalului pentru menţinerea unei culturi organizaţionale orientate către calitate, protecţia mediului, sănătate şi securitate în muncă.

 

CERTIFICATE, ATESTATE SI DECLARATII DE MANAGEMENT: