• 0372.14.03.02
614Cariere
 

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  angajează  Director Economic

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA are acţionar unic SC Electrica SA şi este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din zona Muntenia Sud, fiind un partener solid al operatorului de distribuţie E-Distributie SA.

Principalul obiect de activitate al SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  îl reprezintă activitatea de execuţie lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii  pentru operatorii de distribuție: E-Distribuţie SA, Grupul Electrica, CEZ, operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate, autorități publice etc.

 Principalele servicii prestate sunt:

 • mentenanţă şi reparaţii aferente reţelelor electrice de transport, respectiv de distribuţie
 • activităţi programate asupra liniilor electrice aeriene şi subterane, cât şi a echipamentelor din posturile de transformare (precum control operativ, revizii tehnice, reparaţii) şi activităţi cu caracter accidental (intervenţii accidentale şi reparaţii accidente)
 • demontare şi montare a contorilor de măsură a energiei electrice în baza atestatului deţinut
 • proiectare şi consultanţă
 • execuţie lucrări de reparaţii, modernizări şi instalaţii noi pentru reţelele electrice de transport, distribuţie, utilizare, interioare din gestiunea operatorilor de transport, distribuţie a consumatorilor sau producătorilor de energie electrică
 • defectoscopie şi identificare a traseelor liniilor electrice subterane
 • ateliere de confecţii metalice (stâlpi metalici, confecţii şi armături pentru LEA MTJT
 • orice confecţii metalice pentru instalaţii electrice, prelucrarea metalelor prin deformare plastică, sudură în mediu protector, prelucrări prin aşchiere) şi reparaţii aferente reţelelor electrice.

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  a încheiat la începutul lunii aprilie 2019 un amplu proces de reorganizare iar în prezent obiectivele sale urmăresc, în corelare cu obiectivele societăţilor Grupului Electrica,  în principal:

– Creșterea calității serviciilor oferite

– Diversificarea portofoliului de clienţi

– Creșterea productivității

– Optimizarea rezultatelor financiare pentru operaţiunile derulate

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul economic
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani
 • Minim 5 ani de experiență anterioară in functii de conducere în domeniul economic în companii relevante
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societăţi cu domeniul de activitate similar
 • Constituie avantaj experiența anterioară în domeniul energetic
 • Constituie avantaj cunoștințele demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante
 • Competențe de management strategic, de management financiar, de management al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei
 • Cunoscător al legislației nationale și europene din domeniile financiar, contabil, economic, comercial, fiscal
 • Cunostinte si experienţă în raportarea datelor contabile
 • Constituie avantaj experienţa anterioară de lucru în SAP
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabilă să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și proactivă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancrută simplă, bancrută frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe manageriale
 • competențe personale și sociale
 1. Etapele procesului de recrutare şi selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Economic al SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe
 • Selecția finală – interviu în prezența comisiei de selecție
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Economic sunt rugați să trimită,  până la data de 15 mai 2019 pe adresa office@electricasem.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură SEM_DE_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SEM_DE_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor
 • acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
 • declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
 • declarația de interese
 • recomandaări
 • cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu au fapte penale înscrise în cazier

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.