• 0372.14.03.02

612Despre noi

Societatea comerciala Servicii Energetice Muntenia S.A. este parte a grupului Electrica S.A. avand ca principal obiect de activitate realizarea lucrarilor de intretinere si reparatii pentru instalatiile de distributie si transport a energiei electrice, in gama de tensiuni 0,4-110 kV, alte activitati de prestari servicii precum si executarea de lucrari de investitii in sectorul energetic.
Misiunea S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. este aceea de a presta servicii de inalta calitate, care sa raspunda cerintelor tuturor categoriilor de clienti, in vederea asigurarii alimentarii permanente a consumatorilor cu energie electrica, in conditii de eficienta maxima si protectie a mediului.

Viziunea: S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. este printre cei mai puternici si mai performanti prestatori de servicii energetice de pe piata interna, propunandu-si totodata sa devina un concurent important pe piata externa.
De ce „Servicii Energetice Muntenia” ?
Pentru ca:
  • Avem o structura organizatorica echilibrata ce ofera posibilitatea de a realiza lucrari pe toata suprafata tarii si de a raspunde rapid solicitarilor clientilor;
  • Detinem know-how si identificam rapid cele mai eficiente solutii pentru clienti;
  • Avem personal cu inalta calificare si cu experienta indelungata in domeniu;
  • Portofoliul nostru acopera toate tipurile de lucrari specifice domeniului energetic;
  • Putem asigura consultanta de specialitate pentru asigurarea calitatii energiei electrice, solutii tehnico-economice eficiente de utilizare a energiei electrice si bilanturi energetice.
Istoric
S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. este din punct de vedere juridic o structura dinamica si relativ tanara, care insa beneficiaza de experienta a peste 120 de ani de activitate in domeniul energetic.
In scopul alinierii tarii noastre la reglementarile si directivele Uniunii Europene precum si a pietei interne de energie europeana, conform Directivei 2003/54/EC a Parlamentului European si Consiliului privind regulile comune aplicabile pietei interne de energie, s-a realizat reorganizarea S.C. Electrica S.A., in mai multe etape, dupa cum urmeaza:
  • In urma H.G.R. nr. 1342/2001, prin care a avut loc separarea activitatilor de distributie si furnizare a energiei electrice de activitatile de intretinere si reparatii instalatii electrice si suport, in cadrul grupului Electrica S.A. a aparut Directia Intretinere si Servicii Energetice. Aceasta coordona activitatea celor 8 Sucursale de Intretinere si Servicii Energetice existente la nivel regional.
  • In martie 2005, ca rezultat al H.G.R. nr 74/2005, activitatea de intretinere si servici energetice este total externalizata, luand fiinta cea de-a noua filiala cu personalitate juridica a Electrica S.A., denumita S.C. Filiala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Serv” S.A.
  • Reorganizarea S.C. F.I.S.E. Electrica Serv S.A. s-a realizat prin desprinderea unora dintre sucursalele de servicii energetice ale acesteia, prevazuta in H.G. nr. 760/21.07.2010, moment la care a fost infiintata S.C. Servicii Energetice Muntenia S.A. din Sucursala de Intretinere si Servicii Energetice „Electrica Muntenia Sud”.

Cod de Etica si Conduita Profesionala Electrica-SEMU

Politica prev conflict interese SEMU 2

Politica privind acceptarea si acordarea cadourilor SEMU 2

Politica privind anticoruptia SEMU 2

Politica privind implicarea partilor interesate SEMU 2

Politica privind transparenta SEMU 2