• 0372.14.03.02
505Consultanta si proiectare

 

Prestam o gama larga de servicii de proiectare si consultanta pentru a aduce energia de care este nevoie exact acolo unde ea e necesara si pentru a asigura eficienta energetica  a clientilor nostrii.
 • Studii de solutie pentru alimentarea cu energie electrica, precum si pentru montarea retelelor de fibra optica si CATV pe stalpii de distributie a energiei electrice
 • Obtinere avize energetice (amplasament, tehnic de racordare)
 • Consultanta pentru punerea in functiune si receptia lucrarilor.

Optimizarea instalatiilor de utilizare a energiei electrice:

 • Optimizari de circuite
 • Reducerea pierderilor de energie
 • Compensari de energie reactiva
 • Calcul de putere minima tehnologica
 • Redimensionarea instalatiilor
 • Utilizarea de echipamente performante
 • Solutii de teleurmarire a parametrilor electrici, telecomanda a echipamentelor si telgestiune a energiei electrice consumate
 • Documentatii tehnico-economice pentru lucrari de investitii, reparatii, modernizari: studii de prefezabilitate; studii de fezabilitate; proiect tehnic; caiet de sarcini; detalii de executie; proiect de autorizatie de construire; proiect de desfiintare; documentatii de licitatie; verificari proiecte constructii prin verificator atestat MLPTL; evaluari active si proprietati imobiliare prin evaluatori atestati ANEVAR
 • Servicii de proiectare pentru:
  • Retele aeriene de energie electrica cu tensiuni nominale intre 0,4 kV si 400 kV
  • Retele subterane de energie electrica cu tensiuni nominale intre 0,4 kV si 110 kV
  • Posturi de transformare medie tensiune/joasa tensiune (MT/JT) aeriene, supraterane, subterane si puncte de alimentare
  • Statii de transformare 110 kV/MT si statii de conexiuni
  • Constructii tehnologice energetice
  • Constructii civile si instalatii
  • Pentru montarea retelelor de fibra optica si CATV pe stalpii de distributie a energiei electrice
  • Iluminat public si ornamental
 • Studii luminotehnice
 • Lucrari de topometrie, digitalizari harti, geodezie si cadastru cu atestare ONCGC.