• 0372.14.03.02
614Cariera
 

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  angajeaza  Director Economic.

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA are acţionar unic SC Electrica SA, si este unul dintre cei mai performanți prestatori de servicii energetice din zona Muntenia Sud, fiind un partener solid al operatorului de distributie E-Distributie SA.

Principalul obiect de activitate al SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  il reprezinta activitatea de executie lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii,  pentru operatorii de distribuție : E-Distributie SA, Grupul Electrica, CEZ, operatorul național de transport Transelectrica, cât și pentru alți operatori economici din diverse domenii de activitate, autorități publice, etc.

 Principalele servicii prestate sunt:

 • mentenanţă şi reparaţii aferente reţelelor electrice de transport, respectiv de distribuţie;
 • activităţi programate asupra liniilor electrice aeriene şi subterane, cât şi a echipamentelor din posturile de transformare (precum control operativ, revizii tehnice, reparaţii) şi activităţi cu caracter accidental (intervenţii accidentale şi reparaţii accidente);
 • demontare şi montare a contorilor de măsură a energiei electrice în baza atestatului deţinut;
 • proiectare şi consultanţă;
 • execuţie lucrări de reparaţii, modernizări şi instalaţii noi pentru reţelele electrice detransport, distribuţie, utilizare, interioare din gestiunea operatorilor de transport, distribuţie, a consumatorilor sau producătorilor de energie electrică;
 • defectoscopie şi identificarea traseelor liniilor electrice subterane;
 • ateliere de confecţii metalice (stâlpi metalici, confecţii şi armături pentru LEA MTJT,
 • orice confecţii metalice pentru instalaţii electrice, prelucrarea metalelor prin deformare plastică, sudură în mediu protector, prelucrări prin aşchiere), şi reparaţii aferente reţelelor electice.

SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA  a incheiat la inceputul lunii aprilie 2019 un amplu proces de reorganizare, iar in prezent obiectivele sale urmaresc, in corelare cu obiectivele societatilor  Grupului Electrica,  în principal:

– Creșterea calității serviciilor oferite;

– Diversificarea portofoliului de clienti;

– Creșterea productivității;

– Optimizarea rezultatelor financiare pentru operatiunile derulate;

 1. Cerințe și criterii de selecție

Pentru a fi eligibili pentru acest post, candidații interesați trebuie să satisfacă următoarele cerințe:

 • Studii superioare absolvite în domeniul economic;
 • Experiență profesională totală de cel puțin 10 ani;
 • Minim 5 ani de experiență anterioară in functii de conducere în domeniul economic in companii relevante ;
 • Constituie avantaj experiența anterioară în societati cu domeniul de activitate similar;
 • Constituie avantaj experiența anterioara în domeniul energetic;
 • Constituie avantaj cunoștințele demonstrate și experiență în relația cu autoritățile publice, autoritățile de reglementare și supraveghere relevante;
 • Competențe de management strategic, de management financiar, de management al performanței organizaționale, de raportare cantitativă și calitativă asupra rezultatelor companiei;
 • Cunoscător al legislației nationale și europene din domeniile financiar, contabil, economic, comercial, fiscal;
 • Cunostinte si experienta in raportarea datelor contabile;
 • Constituie avantaj experienta anterioara de lucru in SAP;
 • Abilități de comunicare interpersonală și instituțională și de relaționare eficace și eficientă
 • Personalitate puternică, capabil să reprezinte compania în relația cu instituții și autorități;
 • Dinamic, cu capacitatea de a conduce oamenii și de a constitui un exemplu prin propria implicare, atitudine pozitivă și pro-activă
 • Înalte standarde de etică si integritate
 • Să nu fi fost condamnat pentru infracțiunile: gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înșelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, spălare de bani (și alte infracțiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea și sancționarea spălării banilor, precum și pentru instituirea unor măsuri de prevenire și combatere a finanțării terorismului), bancruta simplă, bancruta frauduloasă (și alte infracțiuni prevăzute în Legea nr. 85/2006, respectiv Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență)
 • Să aibă o bună reputație personală și profesională

Pe lângă aceste criterii, pe parcursul procesului de selecție vor fi evaluate și alte competențe ce fac parte din următoarele grupe de competențe:

 • competențe manageriale;
 • competențe personale și sociale;
 1. Etapele procesului de recrutare si selecție

Candidatii interesați de ocuparea postului de Director Economic al SERVICII ENERGETICE MUNTENIA SA vor fi selectați la capătul unui proces care are următoarele etape:

 • Depunerea și evaluarea eligibilității candidaturilor;
 • Selecția inițială – analiza dosarului de candidatură, interviu online sau telefonic, verificare referințe;
 • Selecția finală – interviu în prezența comisiei de selecție
 • Nominalizarea și mandatarea – comunicarea rezultatelor finale, nominalizarea candidaților selectați, încheierea contractelor de mandat

Fiecare dintre aceste etape este eliminatorie.

 1. Depunerea candidaturilor

Candidații care doresc să aplice pentru postul de Director Economic sunt rugați să trimită,  până la data de 15 mai 2019 pe adresa office@electricasem.ro  un mesaj cu titlul ”Candidatură SEM_DE_Nume și prenume candidat” (exemplu: ”Candidatură SEM_DE_Ioana Popescu”) la care să atașeze un dosar electronic de candidatură care va cuprinde:

 • un CV relevant și actualizat, dacă se poate utilizând formatul Europass compact;
 • copii scanate ale actelor de studii (diplome și/sau certificate) precum și ale actelor de identitate, în cazul în care numele candidatului s-a schimbat prin căsătorie pe perioada studiilor;
 • acordul de obținere, prelucrare și verificare a datelor cu caracter personal
 • declarație pe propria răspundere referitoare la conflictul de interese
 • declarația de interese
 • recomandari;
 • cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu au fapte penale inscrise in cazier;

Toate candidaturile vor fi tratate cu absolută confidențialitate.